STIKLO VALIKLIS / BLIZGIKLIS

10.59 

Efektyvus stiklo valiklis skirtas stiklo, ekranų, keramikos, chromo valymui su blizgesio ir hidrofobinėmis savybėmis 500ml.

NANO GO CRYSTAL GLASS SHINE pasižymi unikalia formule, kuri leidžia su stiklų valymu susitvarkyti be didelio vargo. Priemonė ideali šalinti riebalams, pirštų antspaudams, dėmėms, dulkėms ir bet kokiems nešvarumams nuo langų, veidrodžių, ekranų, keraminių plytelių ar automobilio stiklų.

Stiklo valiklio sudėtyje esančios veikliosios medžiagos ir nanosidabro dalelės leidžia pasiekti geriausių rezultatų – švaros ir blizgesio. Tuo pačiu valiklis sukuria apsauginį, hidrofobinį ir anti-statinį sluoksnį, tad paviršiai ilgiau išlieka švarūs.

Priemonė turi didesnę aktyviųjų ingredientų koncentraciją, o tai reiškia, kad efektyviam valymui pakaks mažo produkto kiekio. Pakanka tik vieno produkto užpurškimo, kad būtų pašalinti net didžiausi nešvarumai nuo paviršių. Kitaip – vienos įsigytos pakuotės užteks ilgam.

Su NANO GO STIKLO VALIKLIU – BLIZGIKLIU pamirškite, kad veidrodžius reikia valyti kiekvieną dieną!

Siekiantiems išlaikyti ilgalaikę švarą, rekomenduojame stiklų paviršius padengti NANO GO NANO STIKLO DANGA, kuri pasižymi savaiminiu nusivalymu (vandens pagalba).

Turime

Produkto kodas: GLASS CLEANER 500ml. Kategorijos: , , , , Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pasidalink soc. tinkluose:

Produkto aprašymas

STIKLO VALIKLIS / BLIZGIKLIS – CRYSTAL GLASS SHINE

KAM SKIRTA

Efektyvi stiklų, veidrodžių, visų tipų ekranų (TV, kompiuterių, planšečių, telefonų), automobilio stiklų, glazūruotų plytelių, blizgių lakuotų baldų, buitinių prietaisų valymo – blizginimo priemonė.

Ypač greitai ir efektyviai valo blizgius lakuotus baldus (virtuvės, miegamojo, svetainės, vonios kambario ir t.t)
Puikiai tinka chromo paviršiams, tokiems kaip vandens čiaupai, šaldytuvams, stikliniams stalams…

PRIVALUMAI

• Nepalieka valymo dėmių.
• Suteikia paviršiui blizgesio.
• Tinka stiklams, veidrodžiams, ekranams, keramikai, chromui, metalui, lakuotiems paviršiams.
• Nuvalo markerio rašalą.
• Sudėtyje nėra chloro.
• Padengia hidrofobine plėvele, kurios dėka paviršius ilgiau išlieka švarus, antistatinis.
• Priemonės sudėtyje yra nanosidabro, kuris palaiko valomų paviršių sanitarinę švarą, apsaugo paviršius nuo greito užteršimo.
• Produktas gaminamas ekologiškais metodais.

KAIP NAUDOTI

Prieš naudojimą supurtyti.

Užpurkšite priemonę ant valomo paviršiaus ir nuvalykite.
Poliruokite su sausa ir švaria mikropluošto šluoste.
Prieš produkto naudojimą, pagal Jūsų gaminio savybes, rekomenduojame atlikti suderinamumo testą mažame plote, nematomoje vietoje.

Produktas yra paruoštas naudojimui, todėl jo skiesti, maišyti su kitomis priemonėmis ar vandeniu negalima.

Galiojimo laikas 36 mėn. nuo pagaminimo datos.

 

Pakuotė: 500ml.

 

 • Prekės ženklas: NANO GO®
 • Kilmės šalis: Didžioji Britanija
 • Tipas: stiklinių, blizgių pavišių valiklis / blizgiklis.
 • Naudojimas:  stiklams, veidrodžiams, ekranams, keramikai, chromui, metalui ir t.t.
 • Spalva: turkio (Turquoise).
 • Kvapas: žalioji arbata (green tea).
 • Pakuotė: 500ml.
 • pH (grynas) 20°C temperatūroje: 6.5 - 7.5
 • Skiedimo santykis: tiesioginiam naudojimui skirtas produktas.
 • Pagalbinės medžiagos: nanosidabras (nanosilver); anti-dėmių agentai; drėkikliai.
 • Galiojimo laikas: 36 mėnesiai nuo pagaminimo datos.
 • Užsakomos pakuotės: Butelis: 0,5 l, 1 l. Kanistras: 5 l, 10 l, 20 l. Statinė: 220 l. Cisterna 1000 l.

 

Produkto sudėtis:

Amfoterinės paviršinio aktyvumo medžiagos, mažesnės nei 5%, kvepalai, konservantai. Alergiški kvapikliai: citronelolis (CITRONELLOL). Konservantai: Bronopol (INN) (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL), 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono reakcijos masė [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3: 1) (metilchlororizotiazolinonas / metilizotiazolinonas).

Papildomi ingredientai:

Nanosidabras (nanosilver); anti-dėmių agentai; drėkikliai.

Atsargiai

nano dangaStiklo valiklis

Pavojingumo frazės:
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Atsargumo frazės:
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti ...
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P370 + P378 Gaisro atveju: Gesinimui naudoti ABC serijos gesintuvą
P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal atskirų atliekų surinkimo taisykles.
Papildoma informacija:
EUH 208 Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Papildoma informacija

Svoris600 g