Redakcijos data:2023-01-24

Atsiliepimų ir reitingų tvarkymo taisyklės

Šios atsiliepimų ir reitingų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato NANO GO, UAB ir pirkėjų ar paslaugų gavėjų pateiktų atsiliepimų apie įsigytas prekes ar paslaugas rinkimo ir jų viešinimo Svetainėje https://nanogo.lt, kurios savininkas ir administratorius yra NANO GO, UAB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 301790842, buveinės adresas: Tilžės g. 171-71, LT-76205 Šiauliai, Lietuva, tvarką.

Apibrėžimai

„Atsiliepimas“ – tai pirkėjo, įsigijusio (nusipirkusio) prekę Svetainėje, pateikta atvira nuomonė apie prekę. „Bendrovė“ – šioje sutartyje vadinama „Įmone“, „Mes“ arba „Mūsų“ reiškia NANO GO, UAB. „Jūs“ – (šioje sutartyje vadinama „Jūsų”, „Pirkėjas”) reiškia asmenį, kuris naudojasi Svetaine, arba įmonę ar kitą juridinį asmenį, kurio vardu toks asmuo prisijungia prie Svetainės arba ja naudojasi. „Reitingas“ – tai pirkėjo įsigytos (nupirktos) prekės Svetainėje pateiktas įvertinimas „balais“ – 5 (penkių) žvaigždučių sistemoje. „Neautentiškas atsiliepimas“ – tai bet kurio asmens pateikta atvira nuomonė Svetainėje, tačiau tokios nuomonės autentiškumo ar pagrįstumo https://nanogo.lt patikrinti neturi galimybių. „Svetainė“ – tai svetainė, pasiekiama adresu: https://nanogo.lt

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Svetainėje pirkėjų pateiktus atsiliepimus administruoja, saugo ir viešina https://nanogo.lt

1.2. Bendrovė neatsako už Svetainėje patalpintuose atsiliepimuose esančią informaciją, nuomonę, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą bei iš to kilusias neigiamas pasekmes vartotojui, išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pati Svetainė.

1.3. Bendrovė įgyvendina techninius sprendimus, kad atsiliepimus apie prekę ir (ar) jos reitingus pateikę asmenys būtų realūs įvertintos prekės pirkėjai.

1.4. Asmens identifikacijos dėl pateikto atsiliepimo ir (ar) reitingo apie prekę tikslu bei siekdama vartotojams leisti susipažinti su Svetainėje įsigijusių prekę pirkėjų patirtimi ir nuomone (vertinimu), https://nanogo.lt tvarko pirkėjo pateiktus asmens duomenis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima sužinoti Privatumo politikoje.

1.5. Šiose Taisyklėse nenurodytus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai.

2. Atsiliepimų ir reitingų rašymas ir talpinimas

2.1. Visi atsiliepimai (neigiami ir teigiami) ir reitingai apie https://nanogo.lt parduodamą prekę, paslaugą, Jūsų patirtį ir nuomonę skelbiami laikantis šių taisyklių:

2.1.2. Skelbiami atsiliepimai tik iš klientų ir pirkėjų, realiai įsigijusių ar naudojusių prekę iš https://nanogo.lt

2.1.3. Atsiliepimas nebus skelbiamas, jeigu jo turinys yra: nesusijęs su Mūsų produktais ar paslaugomis, bet koks reklaminis, politiškai jautrus, skatinantis nelegalią veiklą, pažeidžiant kitų privatumą, skatinantis žiaurų elgesį su gyvūnais.

2.1.4. Jūsų atsiliepimuose negali būti įžeidžiančių, žeminančių nešvankybių ar neapykantą kurstančių žodžių.

2.1.5. Jūsų atsiliepimuose negali būti diskriminacinių nuorodų dėl religijos, rasės, lyties, tautinės kilmės, amžiaus, šeimyninės padėties, seksualinės orientacijos ar negalios.

2.1.6. Jeigu skelbiate neigiamus atsiliepimus, Jūs neturite būti susiję su konkurentais.

2.1.7. Negalite organizuoti kampanijos, skatinančios kitus skelbti teigiamus ar neigiamus atsiliepimus.

2.1.8. Negalite skelbti melagingų ar klaidinančių teiginių.

2.2. Kiekvienos prekės įvertinimo „Reitingas“ yra nuo 1 iki 5 žvaigždučių. Atitinkamai 1 žvaigždutė – visiškai nepatiko, 2-3 žvaigždutės – vidutiniškai patiko, 4 žvaigždutės – patiko, 5 žvaigždutės – labai patiko.

2.3. Svetainėje viešai rodomas tik atsiliepimą / reitingą pateikusio asmens vardas/pavadinimas ir atsiliepimo turinys.

2.4. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija, susijusi su apžvalgą pateikusiu asmeniu, neskelbiama.

2.5. Mes galime priimti, atmesti arba pašalinti atsiliepimus savo nuožiūra. Mes visiškai neįpareigojame tikrinti atsiliepimų arba juos ištrinti, net jei kas nors mano, kad atsiliepimai yra nepriimtini ar netikslūs.

2.6. Bendrovė neprisiima atsakomybės už patalpintus atsiliepimus, vertinimus ar komentarus ir iš jų kilusias pretenzijas ar nuostolius.

2.7. Atsiliepimai skelbiami atsiliepimą pateikta originalia kalba.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Pateikdamas Svetainėje atsiliepimą, jūs suteikiate mums visišką teisę į atsiliepimo turinį, kurį Mes galime atkurti, ištrinti, modifikuoti, versti, bet kokiomis priemonėmis perduoti, rodyti, atlikti, ir (arba) platinti visą su atsiliepimu susijusį turinį.

3.2. Bendrovė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento. UAB „NANO GO”, Įmonės kodas: 301790842, PVM kodas: LT100004173410 https://nanogo.lt El. paštas: info@nanogo.lt (nanogo.group@gmail.com) Tel. +37061846400